Auteur

Greet Breugem-Krol:

‘Vastleggen om niet te hoeven loslaten?’

Greet werd al snel gevraagd om lid te worden van commissies en besturen rond de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze bleek een positief kritische luis in de pels en maakte zich vooral sterk voor de verbetering van de vaak onderbelichte positie van de ouders. Medezeggenschap werd haar core business; in haar hart bleef ze ‘onderwijzeres’.

Met haar boek ‘Down-Hill’ schetst ze een helder beeld van de impact die de ziekte van Alzheimer heeft op het leven van de oudere mens met Down, en zijn omgeving.

Greet over het waarom van dit boek: ‘Geconfronteerd met het genadeloze feit dat onze oudste zoon, in 1969 geboren met meegeleverd downsyndroom, getroffen werd door de ziekte van Alzheimer, wilde ik vastleggen wat dit voor hem, en voor anderen om hem heen, zou gaan betekenen. Vastleggen wat er met hem gebeurde en hoe dit eruit zou zien. Vastleggen wat dit proces met ons, zijn directe familie, zou doen. Vastleggen wat ik zag, om beter te begrijpen wát ik zag. Misschien ook vastleggen om niet te hoeven loslaten…’

Podcast ‘Cadeautje verpakt in prikkeldraad’

Luister ook de podcast waarin Greet vertelt over hoe zij het hele ziekte-proces van Jan Pieter heeft beleefd, over haar boek en haar missie.

Greet Breugem-Krol
inhoud

Inhoud

Jan Pieter, de oudste zoon, is de hoofdpersoon in de indringend geschreven brieven van zijn
moeder. Hij heeft het syndroom van Down.

bestellen

Bestellen

Dit buitengewone boek is een aanrader voor iedereen die iets wil lezen over datgene wat er echt toe doet, de verbondenheid met liefde als bindmiddel.

auteur

Auteur

Greet Breugem-Krol werd op haar 23e moeder van een zoon met het syndroom van Down. Ze verliet het onderwijs en richtte zich op haar gezin dat nog werd uitgebreid met een tweede zoon en een dochter.

boekingen

Boekingen

Een inspirerende lezing? Ervaringsverhalen delen met ouders? Gastspreker op een conferentie? De auteur van Down-Hill, Greet Breugem-Krol, komt graag.